Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXV/172/05 Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych,  obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna.   

Uchwała Nr XI/104/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji  i  deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XVII/119/04 Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/46/07 Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności, a także wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2013 rok

Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2013 rok

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Komunikat Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIX/156/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczone na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/184/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXI/185/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/186/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/187/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/185/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok

Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok

Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności, a także wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/223/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2018 rok

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna za 2019 rok

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopad 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopad 2018 r. w sprawie określenia wyskości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2020 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2018-02-05

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2006-01-02

Modyfikujący: Marcin Rybnik

Data modyfikacji: 2019-12-03

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2006-01-02