Struktura Organizacyjna

Referat Organizacyjny

 

Sekretarz - Alina Bondar                              tel. 85 715 80 03

  

Inspektor -  Paweł Kondracki                        tel. 85 715 80 05

Podinspektor -  Ewa Dryl                              tel. 85 715 80 05

Podinspektor -  Marzena Jakim                     tel. 85 715 80 20

Podinspektor -  Sylwia Fiedorczuk                 tel. 85 715 80 00 

Informatyk - Marcin Rybnik                          tel. 85 715 80 21

  

Referat Finansowy

 

Skarbnik -  Ryszarda Wojszel                        tel. 85 715 80 09


Inspektor -  Małgorzata Szymkowska             tel. 85 715 80 06
Inspektor -  Danuta Łukaszuk

Inspektor -  Iwona Kołodko                           tel. 85 715 80 08

Inspektor -  Irena Walko                               tel. 85 715 80 10

Inspektor -  Katarzyna Adamska                    tel. 85 715 80 08

Inspektor -  Piotr Witowski                            tel. 85 715 80 10

Podinspektor - Anna Czech                           tel. 85 715 80 21

  

Referat Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

 

Kierownik Referatu - Kamil Tomasz Dobrzyński              tel: 85 715 80 13


Specjalista - Wiesław Szewko                                      tel: 85 715 80 13

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

 

Kierownik Referatu - Marek Klepacki            tel. 85 7158017 

 

Podinspektor - Izabela Kasprzyńska               tel. 85 715 80 15

Inspektor  - Marzena Dobrzyńska                  tel. 85 715 80 15

 

 

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności
   

Kierownik USC - Elżbieta Dziemianowicz            tel 85 715 80 05

Zastępca Kierownika USC -  Paweł Kondracki     tel. 85 715 80 05

 

Pracownicy obsługi:

 

    - kierowcy autobusów       - Łukaszuk Krzysztof

                                          - Targoński Wiesław

 

    - robotnik gospodarczy      - Jakim Elżbieta

    - robotnik gospodarczy      - Mielech Wiesław

    - robotnik gospodarczy      - Sławomir Harasimowicz

 

    - opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły - Agata Dryl

    - opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły - Agnieszka Kowalczuk

    - opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły - Małgorzata Kowalewska

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alina Bondar

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2016-05-23

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2018-12-05

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2003-09-22