Struktura Organizacyjna

Referat Organizacyjny


Zastępca Wójta - dr Waldemar Franciszek Wilczewski                tel. 85 715 80 00

  

Inspektor -  Paweł Kondracki                                                  tel. 85 715 80 05

Inspektor -  Ewa Dryl                                                             tel. 85 715 80 05

Inspektor -  Marzena Jakim                                                    tel. 85 715 80 20

Inspektor -  Sylwia Fiedorczuk                                                tel. 85 715 80 00 

Informatyk - Marcin Rybnik                                                    tel. 85 715 80 16

  

Referat Finansowy

Skarbnik -  Ryszarda Wojszel                                                  tel. 85 715 80 09


Inspektor -  Małgorzata Szymkowska                                       tel. 85 715 80 06
Inspektor -  Danuta Łukaszuk                                                 tel. 85 715 80 06

Inspektor -  Iwona Kołodko                                                    tel. 85 715 80 08

Inspektor -  Irena Walko                                                        tel. 85 715 80 10

Inspektor -  Katarzyna Adamska                                             tel. 85 715 80 08

Inspektor -  Piotr Witowski                                                     tel. 85 715 80 10

Inspektor - Anna Czech                                                         tel. 85 715 80 21

  

Referat Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego


Kierownik Referatu - Kamil Tomasz Dobrzyński          tel: 85 715 80 14


Inspektor - Ewa Walentynowicz                                tel. 85 7158013
Specjalista - Wiesław Szewko                                   tel: 85 715 80 13

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Kierownik Referatu - Marek Klepacki                                             tel. 85 7158017 

 

Inspektor - Izabela Kasprzyńska                                               tel. 85 715 80 15

Inspektor  - Marzena Dobrzyńska                                             tel. 85 715 80 15

 

 

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności

Kierownik USC - Elżbieta Dziemianowicz                                    tel 85 715 80 05


Zastępca Kierownika USC -  Paweł Kondracki                             tel. 85 715 80 05

 

Sekretarz Gminy


Alina Bondar                                                            tel. 85 715 80 03


Pracownicy obsługi:

 

    - kierowcy autobusów       - Łukaszuk Krzysztof

                                          - Targoński Wiesław

 

   - konserwator                   - Grzegorz Matysiuk 

   - robotnik gospodarczy      - Jakim Elżbieta

    - robotnik gospodarczy      - Mielech Wiesław

    - robotnik gospodarczy      - Sławomir Harasimowicz

 

    - opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły - Agata Dryl

    - opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły - Agnieszka Kowalczuk

    - opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły - Małgorzata Kowalewska

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alina Bondar

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2016-05-23

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2003-09-22