REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY

 

1. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
2. Rejestr uchwał Rady Gminy
3. Rejestr skarg i wniosków
4. Rejestr zarządzeń

5. Rejestr stałych wyborców
6. Rejestr wydanych dowodów osobistych
7. Rejestr ksiąg stanu cywilnego
8. Dziennik korespondencyjny (przesyłki zwykłe)
9. Rejestr przesyłek specjalnego rodzaju
10. Rejestr gruntów mienia komunalnego
11. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy
12. Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
13. Rejestr stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej
14. Ewidencja oswiadczeń majątkowych radnych
15. Ewidencja dokumentacji płacowej
16. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych Gminy
17. Księgi inwentarzowe majątku gminnego i wyposażeniaUrzędu
18. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

 

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE:

 W zasobach archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej znajdują się następujące dokumenty:
- listy płac pracowników,

- akta osobowe,
- karty wynagrodzeń pracowników,
- dokumentacja poszczególnych referatów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Grądzki

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2004-10-18

Data modyfikacji: 2013-06-06

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2004-10-18