KONSULTACJE:

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 

 

Uchwała Nr XXXVIII/277/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 

OGŁOSZENIA:

 

Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Informacja o wynikach konsultacji

 

 

Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projeku "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 r.

 

Informacja o wynikach konsultacji

 

Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

Informacja o wynikach konsultacji

 

Zarządzenie Nr 168/2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 3 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projeku "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2013 rok" 

 

Informacja o wynikach konsultacji

 

Zarządzenie Nr 240/2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok."

Informacja o wynikach konsultacji

 

Zarządzenie Nr 322/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2018"

Informacja o wynikach konsultacji

 

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"

Informacja o wynikach konsultacji

 

 

 

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Informacja o wynikach konsultacji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2017-10-23

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2011-06-13

Data modyfikacji: 2017-10-24

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2011-06-13