Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona 2013 rok."

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok ”

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.


Uchwała Nr XXXVI/281/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok ”

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.


Uchwała Nr
XXXVI/282/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”


Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok ”

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.


Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 grudzień 2016 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok ”


Uchwała Nr XXIX/242/2017 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 rok"

 

Metryka strony

Udostępniający: Marzena Jakim

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2016-05-24

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2011-06-13

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2011-06-13