Programy i zamierzenia

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turośń Kościelna

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014 - 2018

Wieloletni program współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018

Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośń Kościelna na lata 2015-2025

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turośń Kościelna

Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Turośń Kościelna na lata 2016 – 2020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

„Program ochrony środowiska dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

Gminny Program Profilaktyki i Roazwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

"Program współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziłaność pożytku publicznego na 2018 rok"

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019

Program Współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Program wspierania rodziny w Gminie Turośń Kościelna na lata 2018-2020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Program współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2004-07-15

Modyfikujący: Marcin Rybnik

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2004-07-15