KONKURSY:

AKTUALNOŚCI:

Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowej działającej w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań  z zakresu sportu

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r.

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochroni i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodziezy w 2020 roku

Zarzązenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynki dzieci i młodzieży w 2020 r.

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku. - Urząd Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynki dzieci i młodzieży w 2019 r.

Zarzązenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynki dzieci i młodzieży w 2019 r.

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Koscielna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 stycznia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty,turystyki i krajoznastwa, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie twierzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

WZORY DOKUMENTÓW:

Wzór oferty - pdf doc

Ramowy wzór umowy - pdf doc

Wzór sprawozdania - pdf doc

Oświadczenie - pdf doc

ARCHIWUM:

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

 

Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

 

Zarządzenie Nr 126/2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012 roku

 

Zarządzenie Nr 193/2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 

Zarządzenie Nr 192/2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku

 

Zarządzenie Nr 207/2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku

 

 

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja

 

 

 

Zarządzenie Nr 259/2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Zarządzenie Nr 260/2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

 

Zarządzenie Nr 272/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

 

Zarządzenie Nr 277/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

 

 

Zarządzenie Nr 288/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

 

 

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

 

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku

 

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowej działającej w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu sportu

 

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku

 

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

 

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.

 

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku

 

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

 

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.

 

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku

 

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2016 roku.

 

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku.

 

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze dotyczącej edukacji i oświaty oraz turystyki i krajoznawstwa w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku.

 

 

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego w sferze dotyczącej edukacji i oświaty oraz turystyki i krajoznawstwa w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku.

 

 

 

OGŁOSZENIA:

Zarządzenie Nr 188/2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2014 r.  w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych

 

.

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Marzena Jakim

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2016-05-25

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2011-06-13

Modyfikujący: Marcin Rybnik

Data modyfikacji: 2021-05-19

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2011-06-13