REJESTR  GMINNYCH  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH

 

 

 

Lp.

Jednostka organizacyjna

Utworzenie

Statut

Kierownik Jednostki

1

Gminny Ośrodek Kultury

w Turośni Kościelnej

ul. Lipowa 109

tel. 576 950 640

tel. 515 950 103

 

biuro@gok.turosnkoscielna.pl

promocja@gok.turosnkoscielna.pl

www.turosnkoscielna.pl

bip.gok.ug.turosn.wrotapodlasia.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury od 11.04.1986 r.

Gminna Bibliotek Publiczna 

od 11.03.1986 r.

zmiana :

Uchwałą Nr XXXVII/172/98 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1.05.1998 r.  połączono Gminny Ośrodek Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną

Statut

Dyrektor GOK

Bożena Bieryło

 

 

2

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Turośni Kościelnej

ul. Białostocka 5

tel. 715 80 18

 

www.gops.turosn.pl

gops@turosn.pl

 

Uchwała Nr XI/65/90 Gminnej Rady Narodowej w Turośni Kościelnej z dn. 27.04.1990 r.

Statut

Kier GOPS

Marlena Banel

3

Zespół Szkół

w Turośni Kościelnej  

Z dniem 1 września 2011 r.,  na mocy Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna 

Nr VI/47/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. został utworzony Zespół Szkół w Turośni Kościelnej, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej  i Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej .

Uchwałą Nr XXXII/256/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 kwietnia 2014 zostało założone Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej i włączone do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Statut

Dyrektor

Zespołu Szkół

Ewa Małgorzata Chrabołowska

4

Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej

ul. Białostocka 4a

tel.650 52 14

 

http://www.zs.turosnkoscielna.pl/

1.09.1999 r.

Zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2019r.

Statut

 
5

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

w Turośni Kościelnej

ul. Białostocka 4b

tel.650 52 10

 

http://www.zs.turosnkoscielna.pl/

1920 r.

Statut

 
6

Przedszkole Samorządowe

w Turośni Kościelnej

ul. Białostocka 4

tel. 650 55 04

 

15.08.2014

Statut

Zmiana Statutu

 

7

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Turośni Dolnej 20

tel. 650 51 20

 

https://sptdolna.wordpress.com/

 

1.09.1937 r.

Statut

Dyrektor

Szkoły

Podstawowej

Barbara Oniśko

8

Szkoła Podstawowa

im. Leonarda Prystroma

w Tołczach

tel. 650 44 25

 

http://tolcze.wordpress.com/

1930 / 1931 r.

Statut

p.o. Małgorzata Modzelewska

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2018-02-14

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2003-09-22