Informacja o możliwości dopisania się do spisu wyborców

 

Wyborcy w przebywający czasowo na obszarze Gminy Turośń Kościelna lub wyborcy nigdzie niezamieszkali, w okresie obejmującym dzień wyborów, mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek.

 

Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą:

 

1. przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,

 

2. przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy (miasta), na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 października 2011 r.

 

Telefon ewidencji ludności: 85 715 80 05.

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Dziemianowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2011-09-08

Data modyfikacji: 2011-09-09

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2011-09-08