Wybory uzupełniające

Zarządzenie Nr 104/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turośń Kościelna

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 września 2016 r. o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turośń Kościelna zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do Składu Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej, w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 27.09.2016 r. o granicach i numerze okręgu wyborczego, o liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turośń Kościelna zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej.

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turośń Kościelna dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnego

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 8 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.11.2016 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turośń Kościelna zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 14 listopada 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Turośń Kościelna w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turośń Kościelna w okręgu wyborczym Nr 9 zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 1/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turośń Kościelna zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 3/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turośń Kościelna zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Informacja Wójta Gminy Turośń Kościelna o udostępnieniu spisu wyborców

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turośń Ko0ścielna przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Marek Grądzki

Data publikacji: 2016-09-26