Ogłoszenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2014 r. o wyznaczonych miejscach na obszarze Gminy Turośń Kościelna przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 2 września o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, zarządzonuch na dzień 16 listopada 2014 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2014r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Delegatury w Białymstoku według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzone.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2014 r. o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 26 września 2014 r.

Wybrane czynności wyborcze związane z udziałem w głosowaniu

Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania

Obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych do Rady Gminy Turośń Kościelna, Rady Powiatu Białostockiego, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz wyborach Wójta Gminy Turośń Kościelna, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 17 października 2014 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 21 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terneie Gminy Turośń Kościelna dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Turośń KOścielna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Turośń Kościelna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Turośń Kościelna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Turośń Kościelna

Protokół z wyborów do Rady Gminy Turośń Kościelna

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turośń Ko0ścielna przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2016 r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2010-09-24

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Marek Grądzki

Data publikacji: 2010-09-24