OGŁOSZENIE O PRZETRGU

 

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej ogłasza przetarg nieograniczony na :

dostawę paliw do pojazdów służbowych  Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej  w 2006 r.

Oferty należy składać do dnia 23.12.2005r.do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej  ul. Białostocka 5

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać  w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej pokój Nr 23 .

Informacje można uzyskać u Pana Roberta Kamińskiego pod nr tel. 085 7158013. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  23.12.2005r. o godz. 10.00.

Ocena i wybór ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2005-12-08

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2005-12-08

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2005-12-08