Oświadczenie Majątkowe

 

p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - Irena Matejczyk

 

CZĘŚĆ  A - opublikowana

CZĘŚĆ  B - wyłączona z jawności na podstawie art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany:  z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806, Nr 172, poz. 1441, Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Nr 48, poz. 327)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Irena Matejczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2008-02-15

Data modyfikacji: 2008-02-15

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2008-02-15