1. Protokół z kontroli ustalania i egzekwowania przez Urząd opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004-2006

2. Wystąpienie pokontrolne

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2007-02-12

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2007-02-12

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2007-02-12