Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Turośń Kościelna , w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail  na adres: turosn_koscielna@zgwrp.org.pl

- faxem  na nr 85 7158001,

- telefonicznie na nr 85 7158000, 85 7158003.

- drogą  pocztową.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2012-05-09

Data modyfikacji: 2012-05-09

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2012-05-09