Uchwała Nr RIO.II-00312-25/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Turośń Kościelna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Składu Orzekającego

Wprowadzający: Marek Grądzki

Modyfikujący: Marek Grądzki

Data modyfikacji: 2017-04-14

Opublikował: Marek Grądzki

Data publikacji: 2017-04-14