Uchwała Nr RIO.II-00321-13/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Turośń Kościelna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Składu Orzekającego

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Grądzki

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2016-04-06

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2016-04-06

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2016-04-06