INFORMACJE DLAWYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
1. Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna do dnia 20 października 2015 r.
 
Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie Gminy Turośń Kościelna:
  1. Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej, Turośń Dolna 20– obwód głosowania nr 2;
  2. Świetlica wiejska w Niewodnicy Koryckiej, ul. Tadeusza Kościuszki 52 – obwód głosowania nr 5;
 
Telefon ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna: (85) 715 80 05.
 
2. Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć do Wójta Gminy Turośń Kościelna do dnia 16 października 2015 r.
 
Więcej informacji na temat uprawnień osób niepełnosprawnych znajdziecie Państwo na stronie:
 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2015-10-01

Data modyfikacji: 2015-10-01

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2015-10-01