Wpis do rejestru wyborców

Poniżej zamieszczone zostały wnioski oraz Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu.
Polecamy również Serwis Informacyjny PKW zawierający szczegółowy opis poszczególnych procedur.
 
Serwis Informacyjny PKW
 
 
 
Udostępnienie spisu wyborców
Pomiędzy 19 kwietnia a 4 maja 2015 r., każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej, pokój nr 29, II piętro, czy został w spisie uwzględniony.
Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2015-04-22

Data modyfikacji: 2015-04-22

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2015-04-22